صافی

به‌طورکلی صافی y شکل به دلیل حجم کم و کارایی بالا یکی از متداول‌ترین صافی‌های مورداستفاده در کلیه سیستم‌های آب‌رسانی و تأسیساتی است. این نوع صافی که دارای افت فشار بسیار پایینی بوده، باهدف حفاظت از سیستم پمپاژ مورداستفاده قرار می‌گیرد.

جنس چـُدن
فشار کاری PN 16
اتصال فلنجی
دمای سیال از +10 تا +120 سانتیگراد

در بسیاری موارد سیال مورداستفاده برای مصرف، حاوی ذرات ریز، مواد معلق یا اجسامی است که حتماً باید از ورود آن‌ها به پمپ جلوگیری به عمل آید تا به پمپ صدمه‌ای نرسد؛ بنابراین باید از یک صافی برای این منظور استفاده شود. در سیستم‌های اطفاء حریق باید برای هرکدام از پمپ‌ها یک صافی جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت بسته شدن یک خط، بقیه پمپ‌ها به کار خود ادامه دهند. نصب صافی باید در قسمت مکش هر پمپ یا روی کلکتور ورودی انجام گردد. کنترل توری صافی طی زمان‌های مشخص لازم است تا در صورت گرفتگی و مسدود شدن به‌وسیله اجسام یا ذرات، برگ یا هر شی‌ء موجود درروی آب ورودی، تخلیه و تمیز گردد. توری در صافی‌ها باید به‌راحتی قابل‌کنترل و تعویض باشد. یکی از مزایای صافی y شکل این است که جهت تخلیه ناخالصی‌ها از داخل سبد نیازی به خارج کردن صافی از خط لوله نبوده و همچنین امکان خالی کردن ناخالصی‌ها از درون سبد، بدون قطع جریان نیز مقدور است. این کار با استفاده از پیچ تخلیه که روی درپوش توری قرارگرفته است، صورت می‌گیرد. بدین منظور در زمان تعیین‌شده، پیچ تخلیه کاملاً باز می‌شود و درنتیجه کلیه ناخالصی‌های تجمع یافته در داخل سبد به همراه سیال بیرون می‌ریزد. سایر موارد مصرف این تجهیز صنعتی در سیستم‌های انتقال آب، تصفیه‌خانه آب، کاربردهای صنعتی، موتورخانه، شبکه توزیع و شبکه آتششانی می‌باشد.