درگذشت تاسف انگیز استاد ارجمند آقای مهندس حمید وکیلی

درگذشت تاسف‌انگیز استاد ارجمند
مرحوم جناب آقای مهندس حمید وکیلی

پدر گراندفوس ایران موجب تاثر و تالم خانواده بزرگ تاسیسات کشور گردید. مصیبت فقدان این مدیر توانا و محقق که عمر پر برکت خود را در راه گسترش علم و فناوری و کمک به توسعه همه جانبه صنعت تاسیسات ایران سپری کرد، به جامعه علمی، همکاران و به ویژه خانواده‌ی ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن فقید سعید غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسالت داریم.

از طرف خانواده بزرگ آبتین